Program rozvoje venkova ČR 2014 – 2020

Operace 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Pořízení cisterny

FICHE MAS ORLICKO, z.s.: 1, Rozvoj sektoru živočišné výroby a šlechtění
Název projektu: Pořízení cisterny
Žadatel: ZEOS, s.r.o.

Předmětem projektu bylo pořízení nové návěsné cisterny za traktor, která slouží k vyvážení a polní aplikaci technologických vod z firemních provozů živočišné výroby. Aktivity projektu jsou zaměřeny na chov mléčného i masného skotu. Pořízený stroj slouží primárně pro živočišnou výrobu.

Výsledkem projektu bylo pořízení 1 ks moderní návěsné traktorové cisterny, která nahradila 3 stávající zastaralé nevyhovující cisterny. Cisterna je používána pouze pro potřeby našeho podniku.

Celkové výdaje projektu: 810.000 Kč (bez DPH)
Dotace z PRV: 486.000 Kč (311.040 Kč EU a 174.960 Kč ČR)