Program rozvoje venkova ČR 2014 – 2020

Pořízení cisterny

Operace 19.2.1.Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Modernizace farmy Dolní Lipka

Operace 4.1.1.
Investice do zemědělských podniků

Modernizace stáje pro dojnice

Operace 4.1.1.
Investice do zemědělských podniků