Živočišná výroba

Živočišná výroba je provozována ve 3 střediscích. Ve středisku Dolní Lipka provozuje firma mléčnou farmu v moderním provozu pro 245 ks dojnic, postaveném v roce 2007. Jedná se o moderní dřevěnou vzdušnou stáj s volným ustájením, kde mají ustájená zvířata velmi kvalitní životní podmínky, na kterou navazuje dojírna, která vznikla přestavbou starého kravína. Ve středisku Lichkov se provádí odchov mladého dobytka a středisko Horní Lipka je zaměřeno na chov masného skotu plemene Limousine. K zajištění reprodukce masného skotu používáme přirozenou plemenitbu – chováme 3 plemenné býky.  Stáje ve střediscích Horní Lipka a Lichkov byly přestavěny na volné ustájení a slouží hlavně jako zimoviště skotu.

Pastevní chov dobytka, společně s kvalitním krmivem, téměř výhradně z vlastních zdrojů, je zárukou velmi kvalitních produktů – masa a mléka. Tyto produkty jsou zpracovávány většinou místními firmami – u masa je to Bocus a.s. Letohrad a Masoeko s.r.o. Letohrad. Certifikované biomléko firma dodává mlékárně OLMA, a.s. Olomouc, kde je žádanou surovinou pro výrobu biomléka, biojogurtů a bio kysaných nápojů. Firma ZEOS, s.r.o. je jedním z největších dodavatelů biomléka do OLMY, a.s