Rostlinná výroba

V oblasti rostlinné výroby firma obhospodařuje přibližně 1300 ha zemědělské půdy, z toho je 320 ha orné půdy. Celá výměra je obhospodařována ekologickým způsobem, na ekologické produkty má firma certifikát, vydaný KEZ o.p.s.

Rostlinná výroba je zaměřena na výrobu objemných krmiv (sena a senáže) pro živočišnou výrobu. Dále pěstujeme pšenici, žito, ječmen, triticale, řepku, hrách a jetelotrávy. Výnosy jsou, vzhledem k půdním a klimatickým podmínkám, stabilizovány na dobré úrovni. Na výměře 980 ha se nacházejí trvalé travní porosty, které jsou obhospodařovány pastvou skotu a přebytky se sklízí na seno a senáž.