Program rozvoje venkova ČR 2014 – 2020

Operace 4.1.1. Investice do zemědělských podniků

Modernizace farmy Dolní Lipka

Projekt „Modernizace farmy Dolní Lipka“ je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Předmětem projektu byla výstavba stáje pro odchov jalovic s technologickým vybavením, včetně technologie automatického přihrnování krmiva. Dále došlo k modernizaci stáje – porodny v podobě zastřešení venkovních výběhů a k výstavbě silážního žlabu.

V neposlední řadě došlo k obnově strojového parku využívaného v rámci celého provozu ŽV. Jedná se o krmný vůz, nastýlací vůz a propojovací hadice na organická hnojiva.