Program rozvoje venkova ČR 2014 – 2020

Operace 4.1.1. Investice do zemědělských podniků

Modernizace stáje pro dojnice

Projekt „Modernizace stáje pro dojnice“ je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Předmětem projektu je přístavba stáje pro dojnice a modernizace dojírny prostřednictvím pořízení 4 dojících robotů ve středisku Dolní Lipka. Jedná se o přístavbu a vestavbu dojíren včetně pořízení dojících automatů do stávající stáje pro dojnice. Dále byl v rámci projektu pořízen nový chladící tank na mléko s kapacitou 14.000 litrů, ionizátory do stáje ke snížení emisí NH3 a vany na koupele paznehtů dojnic.